Skip to main content

KRAJINKA AVENTÍNO

Súkromná materská škola

V školskom roku 2019/2020 sme otvorili Súkromnú špeciálnu materskú školu. Prijímame do nej deti so zdravotným znevýhodnením, prevažne zameraným na poruchy autistického spektra alebo iných pervazívnych vývinových porúch.


Škôlka AVENTÍNO to najlepšie miesto pre Vaše dieťa!
3