Skip to main content

KRAJINKA AVENTÍNO

Súkromná materská škola

Škôlka AVENTÍNO to najlepšie miesto pre Vaše dieťa!
Univerzitka


Chcete aby Vaše dieťa bolo v škole šťastné?
Je tu pre Vás Vaša UNIVERZITkA®.
Trieda pre šikovných.

Radi ho u nás privítame. Sme alternatívna materská škola s triedou kde sa deti učia hrou a trénujú, aké je to byť ozajstným školákom. V predškolskej triede máme školskú tabuľu, lavicu a pre každého aj uško na pripravenú školskú tašku. Vaše dieťa si hravo poradí s písmenkami, číslami a to bez stresu zo známok. Pod dohľadom psychológa, špeciálneho pedagóga a logopéda dbáme na prirodzený vývin dieťaťa a preto spolu natrénujeme to, čo mu ešte nejde. Máme vlastný rozvrh hodín. A čo je v ňom? Kuknite sa tu !