Skip to main content

KRAJINKA AVENTÍNO

Súkromná materská škola

V školskom roku 2019/2020 sme otvorili Súkromnú špeciálnu materskú školu. Prijímame do nej deti so zdravotným znevýhodnením, prevažne zameraným na poruchy autistického spektra alebo iných pervazívnych vývinových porúch.


Oznámenie: Nové oznámenie o výberovom konaní


Škôlka AVENTÍNO to najlepšie miesto pre Vaše dieťa!
3